Opravy v kostele a na faře

Drazí farníci, drazí návštěvníci našich webových stránek, chtěl bych Vás tímto způsobem informovat o probíhajících opravách v naší farnosti, přesnějši řečeno, v kostele, na faře a na farní zahradě.

 

Kostel v Českém Brodě:

Od firmy Multitec jsme dostali příslib, že na podzim roku 2020 nám pomohou s dokončením úprav ochozu kostela. Jednak finančně, ale také instalací některých prvků. Firma Multititec zajistí pořízení zábradlí do ochozu, osvětlení, stěny oddělující výstavní prostory a zázemí, panely na výstavu a topné panely dozadní místnosti (aby se tam i v zimě mohl konat pro školy nějaký program). Následně se budeme bavit ještě o vybavení (stoly, apod…).

Abych se i my nějakým způsobem zapojili, vzali jsme si na starosti pořízení výstavních panelů v zadní místnosti a na chodbě. Zároveň pořídíme u vchodu na ochoz vlastní zabezpečovací zařízení (aby byl možný samostatný vstup na ochoz kostela). Tak připravíme ochoz kostela také k prohlídkám kostela, které bude moci v rámci městské prohlídky provozovat IC města.

Do Českobrodského kostela (ale i do Tismického) pořizujeme nové ornáty. V současné době ornáty vybíráme. Pořizovat se bude celkem 8 ornátů (3x čistě bilý, 2x mariánský, 1x slavnostní bílý, 1x bílo-zlatý, 1x červený). V současné době věřící přispěli na koupi nových ornátů 11 900 Kč.

Budeme také pokračovat v určitých nepatrných úpravách. V současnosti je aktuální pořízení nových schodů („podia“) u oltáře sv. Gotharda v centru kostela.

Pokdu byste chtěli podpořit některý z těchto projektů, je možné přispět na účet farnosti: 4040404040/2700, s užitím variabilního symbolu 10901.


Úpravy na faře:

V roce 2020 jsme se pustili také do oprav fary.

V prvním patře fary upravujeme jednu z místností, kde jejím rozdělením vzniká farní kancelář a pohostinka.

  • V současné době pořizujeme koberec (cca 20 tisíc korun) – pokádka koberce bude tento víkend (v sobotu 11. října).
  • Je také zadána výroba celostěnové skříně na matriky, účetnictví farnosti a další písemné materiály. Dále se pořídí nový stůl a jedna police (k lepší manipulaci s matrikami. Celková cena nábytku je odhadovaná na cca 70 tisíc korun.
  • Objednali jsme také dvoje dveře do dvou místností (cca 20 tisíc korun).
  • Do obou místností pořídíme také svítidla.
  • V závislosti na vybraných financích bychom následně pořídili také některé vybavení pohostinky – sedací souprava, která bude sloužit i jako postel pro hosta.

V přízemí fary pokračujeme s budováním kaple. Zde je obtížné odhadovat jakoukoli cenu. V současné době proběhla injektáž hlavní stěny kaple. Brzy se bude pokračovat v nahození kaple a jejím vymalování, bude třeba pořídit svítidla, Petr Štěpán bude malovat nástěnný obraz, bude třeba pořídit oltář, svatostánek, sedes pro kněze a podél stěn pro příchozí… Postupem času (není nutné okamžitě) bychom také rádi pořídili napodobeninu vitraje do okna budoucí kaple, obraz světce kaple… Rychlost úprav je závislá na práci odborníků, ale také na finančních možnostech farnosti.

Také porakčujeme s úpravou učebny. Zde bude třeba zavést novou elektřinu, nahodit místnost, vymalovat, pořídit koberec, světla, pořídit vybavení učebny – stoly (ty dosavadní byly nestabilní a neskladné, bude chtít pořídit stabilní a především takové, které bude moci složit, aby se vytvářel prostor např. pro přespávání dětí), police, nástěnnou tabuli, držák na televizi a X-box… I zde platí, že úpravy se mohou dělat v závislosti na finančních možnostech farnosti.

Cenu těchto úprav není možné v tuto chvíli stanovit, ani nějak odpovědně odhadnout. Některé věci mohou být doplňovány postupně. Cena bude ale jistě přesahovat 150 tisíc Kč.

Úpravy farní zahrady budou dále pokračovat. Budou se osazovat další květiny. Budování ohniště a pergoly se prozatím odkládá (až budou dokončeny vnitřní práce, tedy pravděpodobně až na jaro.

Pokdu byste chtěli podpořit některý z těchto projektů, je možné přispět na účet farnosti: 4040404040/2700, s užitím variabilního symbolu 10901, s poznámkou, že příspěvek je na faru.

 


Drazí bratři a sestry, jednotlivé úpravy a opravy v naší farnosti jsou závislé také na finančních darech lidí. Věřím, že jednotlivé úpravy jsou ku prospěchu funguvoání farnosti (pohostinka, kancelář), každého z nás (vytvoření kaple) i našich dětí (úprava učebny). Svými dary tedy investujeme do něčeho, co bude prospěšné pro nás i pro naše děti. Děkuji za Vaši štědost.