Aktuální informace o programu ve farnosti v následujících dnech

Náboženství:

Ve středu bude za každého počasí probíhat výuka náboženství dětí!

předškoláky a I. třídu bude mít paní Jindra Junová. II. a III. třídu Petra Najbertová (v rámci svého katechetického studia), IV. a V. třídu a VI. až VIII. třídu bude mít Míša Kašparová (rovněž v rámci svého katechetického studia). Poslední skupina (IX. a vyšší třída) se tento týden nekoná.

 

Společenství žen:

Ve středu bude setkání žen. Tentokrát bude formou vedené adorace. Začátek v 19h (cca na jednu hodinu).

 

Katechismus pro dospělé:

Ve čtvrtek po mši sv. a nešporech bude v Oranžové zahradě pod vedením jáhna Jana Pečeného katechismus pro dospělé (začátek cca v 19h).