Nová píseň k Tismické madoně

Liturgická komise v předchozích týdnech schválila píseň k Tismické madoně. Autorem nápěvu je náš varhaník Petr Štěpán. Jeho dílo bylo odborníky pozitivně hodnoceno. Autorem slov je rovněž Petr Štěpán – text je úpravou jednoho z hymnů z denní modlitby církve.

Děkujeme Petrovi Štěpánovi za jeho dílo, rovněž Martině Přibylové, která mu byla nápomocna. Věříme, že jsme i tímto způsobem přispěli k staleté tradici našeho poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Kéž i prostřednictvím této písně se obracíme k naší Matce a vyprošujeme na její přímluvu Boží požehnání sobě, našim rodinám, naší farnosti (jejímu pastoračnímu poslání) a vlasti.

 

Poutní_píseň_k_Tismické_madoně singlehlas_f