Noc Bible

Přijměte pozvání na Noc Bible – společné čtení knih Písma svatého.

Tuto neděli od 19.30 budeme na farní zahradě číst list Římanům.

S sebou je vhodné vzít Písmo svaté, baterku a také teplé oblečení (případně deku).