Společná modlitba cesty světla

Tak jako v postní době věřící procházejí spolu s Ježíšem křížovou cestou a meditují jeho utrpení, tak o Velikonocích začíná být zvykem procházet cestou světla a zamýšlet se nad okamžiky, kdy se vzkříšený Ježíš zjevoval svým učedníkům.

Ve farnosti můžeme tuto cestu společně projít ve čtvrtek 14. května od 21 h v prostorách farních zahrady. Poté je možnost přesunout se do kostela na prohlídku nového osvětlení.