Nedělní bohoslužby – stanovení místa bohoslužeb

Drazí bratři a sestry,

tajně jsem doufal, že pravidla o používání roušek ve venkovních prostorách se v tomto týdnu změní a že tedy budeme preferovat mše svaté ve farní zahradě. Roušky je ale třeba i nadále používat. Proto mohu o místě, kde budou mše svaté slaveny rozhodnout již nyní.

Na základě vašich přání  a při sledování toho, jak se zapisujete, jsem došel k částečně úpravě svého rozhodnutí.

Nedělní mše svatá v 8 h bude slavena ve farním kostele!

Mše svaté v 10 a v 18 h budou slaveny na farní zahradě.

 

Omlouvám se za komplikace. Pokud to nějak mění vaše předchozí rozhodnutí, tak si ho v tabulce proveďte. Ještě jednou se omlouvám.