Bohoslužby v týdnu od 10. května do 17. května a další informace

Drazí bratři a sestry,

včera, v neděli, jsem od vás získával informace, jak budeme postupovat v reakci na postupné uvolňování. Pro zajímavost předkládám výsledky ankety.

Všední den: Pro mši svatou venku se vyjádřilo 72 respondentů, pro mši v kostele 10 a na otázku neodpovědělo 12. Z toho je patrné, že většinovým přáním je pokračování ve slavení mší svatých ve všední den v prostorách farní zahrady.

Neděle: Pro mše svaté venku se vyslovilo 67 respondentů, 24 vyjádřilo přání mít mši svatou v kostele a 3 na otázku neodpověděli.

Časy nedělních bohoslužeb: První variantu (dopolední mše) zvolilo 36 respondentů, druhou variantu (odpolední mše – v 16.30) 16 respondentů a třetí variantu (s večerní mší v 18 h) 33 respondentů.

Je mi jasné, že není možné vyhovět všem a že se od nás všech vyžaduje trochu ochoty reagovat na nastalou situaci a „přizpůsobit se“. V následujících dnech tedy budeme pokračovat následujícím způsobem.

Mše svaté budou slaveny v prostorách farní zahrady. U neděle bude dána možnost slavit jednu mši svatou v kostele (mše sv. v 10 h. V tabulce ale ještě bude volba, zda chcete v kostele, či venku. A to i z důvodu, že je možné, že mše svatá v zahradě bude mít po rozhodnutí vlády „přidanou“ hodnotu, totiž že nebudeme muset používat roušku).

Pořad bohoslužeb v 5. týdnu velikonočním:

Májová pobožnost Mše svatá
Pondělí 17.30 18.00
Úterý 17.30 18.00
Středa 17.30 18.00
Čtvrtek 17.30 18.00
Pátek 17.30 18.00
Sobota 9:30 10.00
Neděle 16.30 8.00; 10.00; 18.00

 

Protože je již možné se každý den účastnit mše svaté, svaté přijímání mimo mši svatou se tedy již nepodává (vyjma návštěv nemocných…).

Pro májové pobožnosti a mše svaté ve všední den platí, že není třeba se nikde přihlašovat.

Na nedělní mše svaté je třeba se přihlašovat přes sdílenou tabulku (kdo ještě nemá přístup, ať mi napíše mail s adresou, na které má google účet a já mu pošlu sdílenou tabulku. Pokud google účet nemáte, nebo je ještě jiný problém, nebojte se mi zavolat).

Nedělní mše svaté jsou pro 70 účastníků.

Při bohoslužbách platí nadále hygienické podmínky. Používání roušek (možná se brzy ve venkovních prostorách změní), dodržování hygieny a především dodržování dvoumetrových odstupů. Moc vás prosím, je to především o zodpovědnosti a ohleduplnosti každého z vás. Dodržujte dvoumetrové rozestupy! Zahrada je veliká a je možné se po ní rozptýlit (i proto na té zahradě jsme).

Rovněž opakuji a připomínám, abyste si s sebou nosili věci k posazení se (židličky, deky, které rozprostřete na trávu a kam se posadíte…). Zvláště ve větším počtu to bude třeba. Děkuji.

 

Další informace najdete v rubrice – Duchovní Brod v době COVID-19. Tam jsou informace o adoracích, společné modlitbě breviáře, apod…