Bohoslužby ve farnosti Český Brod

Drazí bratři a sestry,

připomínám, že od pátku 24. dubna je možné slavit bohoslužby v počtu 15 osob. V naší farnosti používáme sdílený kalendář, do kterého se zapisujete na jednotlivé bohoslužby. Pokud ještě nemáte přístup do sdíleného kalendáře, obraťte se na mne.

Ve všední den je možné se zapsat pouze na jeden den v týdnu, aby mělo příležitost k setkání s Pánem co nejvíce farníků. V tomto týdnu máme první pátek. Protože dvě mše svaté jsou již zaplněné, přidal jsem ještě třetí termín – ráno v 8.30. Po každé mši svaté bude adorace, při které se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.

Co se týká neděle, navýšil jsem počet mší svatých tak, aby měl každý možnost přijít. V naší farnosti nejsou žádné objektivní překážky pro to, aby každý věřící mohl oslavit mši svatou, zvu vás tedy všechny k účasti. V současné chvíli je k dispozici osm termínů nedělních mší svatých v neděli a dva termíny v sobotu. V případě nutnosti je možné přidat ještě alespoň jeden termín v neděli a dva termíny v sobotu. Pokud bych počítal 13 nedělních mší svatých, tak je to místo pro 182 farníků (což už je větší počet, než byl na bohoslužbách při sčítání věřících). Pokud budete potřebovat najít vhodný čas, neváhejte se na mne obrátit.