Duchovní program ve farnosti – od pondělí 27. dubna

Od pondělí 27. dubna dochází v důsledku rozvolňování restrikčních opatření ke změně programu:

  • 8.00 – modlitba ranních chval – je možné se ke mně připojit.
  • 8.15 – 9.15 – vystaven relikviář sv. Gotharda k osobní modlibě.
  • 11.00 – 12.00 – možnost adorace (osobní adorace otce Martina)
  • 18.00 – mše svatá
  • cca 18.45 – modlitba nešpor
  • 19.00 – 20.00 – možnost adorace (v případě zájmu a domluvy může adorace pokračovat i dále, do pozdějších hodin – až do doby, kdy bude mít někdo zájem).
  • 20.00 – modlitba růžence (osobní modlitba otce Martina)

Ke slavení svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru jsem k dispozici v časech od 8.15 do 11 h a od 13 do 18 h. Je ale dobré se dopředu domluvit – především proto, abych na vás měl skutečně čas… V případě potřeby jsem k dispozici i v jiné časy.

K podávání svatého přijímání jsem k dispozici v témže čase. Rovněž mohu zájemcům během dne vystavit eucharistii (i v jiný, než večerní čas).

Veškerý program probíhá v prostorách průjezdu fary a na farní zahradě.

U kostela je otevřené závětří v čase cca 7.45 – 19.10.

 

Jednotlivých akcí se může účastnit v jeden okamžik 15 lidí. Vládní opatření, tak, jak vycházejí odděleně, jsou v některých okamžicích odlišná. Na jednu stranu platí, že mohou být skupinky po 10 lidech, na druhou stranu se u bohoslužeb pro 15 lidí vyžaduje, aby jednotlivé osoby (rodiny) od sebe udržovaly dvoumetrový odstup… Nechávám na zvážení a odpovědnosti každého z vás, jak se zachováte.

Při mši svaté budeme odstup striktně dodržovat. Na zahradě byl postaven stan. Ten má krýt především prostor oltáře a ambónu. Záměrem rozhodně není, aby se pod něj všichni vešli. Využívejte tedy, prosím, většího prostoru zahrady. Co se týká laviček a sedaček, pokud je chcete používat, prosím, abyste se také postarali o jejich následnou dezinfekci.