Duchovní slovo – Květná neděle, 5. dubna

Drazí bratři a sestry,

oslavili jsem dnes Květnou neděli. Za obvyklých podmínek bychom si v úvodu liturgie průvodem připomínali Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. V letošním roce byl ale tento obřad zkrácen na prosté žehnání ratolestí, a tak jsme ani neslyšeli evangelium, které o oné události – Ježíšovu vjezdu do Jeruzaléma – vypráví. Proto jsem pasáž z tohoto úryvku četl těm, kteří si dnes přišli pro svaté přijímání.

V závěru vyprávění o této události evangelista Matouš napsal: vzrušení zachvátilo celé město. Evangelista zde nemluví o všech obyvatelích Jeruzaléma. Ani zde nemluví o všech, kdo v tom čase byli ve městě – tedy obyvatelé plus stovky tisíc poutníků, kteří přijeli do Jeruzaléma na Velikonoční svátky. Matouš užívá širší termín – celé město.

Vyjádření, že vzrušení zachvátilo celé město není jen představením nějaké společenské nálady. K tomuto vyjádření bychom mohli připojit, že „bylo cítit něco ve vzduchu“, nebo bychom mohli také mluvit o tom, že „město se začínalo zachvívat“ – tedy podobný stav zemětřesení, které ostatně v Matoušově evangeliu nastane o pět dní později, po Ježíšově smrti.

Vyjádření „vzrušení zachvátilo celé město“ nám skutečně může dávat možnost vnímat dnešní událost jako něco, co není jen o našem prožitku, ale jedná se o něco, co prostupuje celé město, místo, kde jsme.

A tak bychom mohli říci, že paralelně by dnes o nás mělo platit, že „vzrušení zachvátilo celou českobrodskou farnost“. A nebo ještě v kontextu koronaviru a nutnosti slavit Velikonoce převážně ve svých domácnostech bychom mohli vyjádření upravit – „vzrušení zachvátilo všechna obydlí, ve kterých farnící žijí!

Letošní Velikonoce nám skutečně přenáší toto „vzrušení“ do našich domácností s takovou intenzitou, s jakou jsme to nejspíš nikdy neprožili. Letošní Velikonoce mohou být časem, kdy se vše „zatřese“, kdy toto vzrušení dospěje ke skutečným otřesům. Těm otřesům, při kterých dochází k otevření hrobů a ke vzkříšení mrtvých (znovu odkazuji na zemětřesení, které doprovází v Matoušově evangeliu Ježíšovu smrt).

Drazí bratří a sestry, ze srdce vám přeji, ať takové vzrušení zachvátí vaše domácnosti. Ať se vaše domácnosti v těchto dnech otřesou v základech. Ano, Velikonoce nebudou takové, jaké jsme byli zvyklí mít. Ale takové nebyly ani v případě Ježíšovy smrti (učedníci také najednou prožili jiné Velikonoce!). Ale kéž jsou to svátky, kdy nezůstane kámen na kameni. Ne ve smyslu, že se vše zhroutí, ale ve smyslu obnovy, vzkříšení!

Jsme pozváni Bohem k jedinečné zkušenosti. Takové, k jaké nepozval naše otce, prarodiče a předky. My nestrádáme, naopak, my jsem letošními Velikonocemi vyznamenáni! Máme možnost jedinečného prožití těchto svátků! Využijme toho. K tomu vám ze srdce žehnám

R. D. Martin Sklenář