Velikonoce – druhý „nástřel“ – aktualizováno s novými důležitými informacemi – prosím, věnujte tomu pozornost

Drazí bratři a sestry,

chtěl bych Vám sdělit další informace ohledně slavení Velikonoc v naší farnosti. Znovu zdůrazňuji, že se jedná o informace, které se mohu zase měnit – v návaznosti na aktuální stav fungování naší společnosti.

Tuto neděli jsme zkoušeli přes internet přenos mše sv. z naší farnosti. Hlavní informací je, že se ukázalo, že to možné je. Nyní se snažíme doladit určité věci, aby to bylo co nejlepší. Přenos mše sv. z naší farnosti plánujeme již na Květnou neděli. Další informace (jak se připojit, apod…) najdete později na těchto stránkách.

V současné době také připravujeme další vydání farního časopisu. Ten bude na stránkách naší farnosti a pár výtisků rovněž v neděli na faře k volnému rozebrání. Zájemcům můžeme číslo přivézt do domácnosti (budeme ho rozvážet především starším farníkům, ale pokud mi napíšete email s adresou, můžeme ho dovézt i k vám). Rozvážet je budeme na Květnou neděli.

Svátost smíření

Prosím všechny, kdo by chtěli slavit svátost smíření, aby začali chodit na faru už nyní. Jsem plně k dispozici. Je jisté, že pak to již nebudu moci zvládnout.

Připomínám ale také možnost vzbudit dokonalou lítost, a tak dojít smíření s Bohem. Přičemž je ale třeba při nejbližší příležitosti jít ke svátosti smíření a tak se ze svých hříchů vyznat (tedy při dalším zpovědním dnu, který uděláme na konci této pandemie) .

 

Bohoslužby

Co se týká účasti věřících na bohoslužbách, není možné v tuto chvíli zatím říci, jak to bude. Je zřejmé, že bohoslužby nebudou moci být pro všechny zájemce, ale je možné, že se jich bude pár věřících (např. 10) moci účastnit. Bohoslužby budou, se schválením ordináře, slaveny na zahradě. Pokud se budou účastnit někteří věřící, tak to budou převážně rodiny (např. dvě rodiny), aby se co nejvíce omezilo riziko případného komunitního přenosu nemoci.

 

Přihlašování

Na jednotlivé akce bude třeba se dopředu přihlásit (abychom zachovali smysl vládních ustanovení a stav karantény a nedocházelo k sektání více lidí). Kdo by se chtěl přihlásit, nechť mi co nejdřív napíše na můj email (sklenarmartin@seznam.cz) a já mu pošlu dokument ke sdílení, ve kterém si bude moci zarezervovat časy. Pokud to nezvládnete, můžete mi zavolat (728 38 48 33) a přes telefon si čas zarezervujete. Prosím, kontakt se snažte získat co nejdříve. Bližší informace o tom, k čemu je přihlašování, jsou na následujících řádcích.

 

Květná neděle

Mši sv. plánuji v 9.30 (přenos bude přes internet). Při mši sv. požehnáme ratolesti, které budou následně v průjezdu fary k rozebrání. Během odpoledne budu rovněž k dispozici k podávání svatého přijímání. Bude třeba se přihlásit na konkrétní čas, kdy přijdete. Požehnané ratolesti budeme také rozvážet společně s FČASem – tedy přihlášeným zájemcům.

 

Zelený čtvrtek

Po odpolední mši sv. (přenos bude přes internet – 17 h), bude v prostorách zahrady vytvořena Getsemanská zahrada. Ta bude otevřená až do 24 h. Bude možnost přijít se do Getsemanské zahrady pomodlit a já rovněž budu k dispozici k podání svatého přijímání. Přijít bude moci buďto jednotlivec, nebo jedna rodina. Konkrétní čas si bude třeba „zarezervovat“. Viděl bych to tak, že každý věřící (resp. rodina) budou mít cca 15 minut.

 

Velký pátek

Na Velký pátek to bude podobně. Velkopáteční obřady budou přenášeny přes internet (od 15 h). Do 24 h pak bude otevřená zahrada s možností uctít kříž a pomodlit se zde chvíli (po předchozím zarezervování si času). Tento den nebudu podávat svaté přijímání.

Pokusím se také na tento den připravit zvláštní text pro pobožnost křížové cesty ve vašich domácnostech.

 

Bílá sobota

Během celého dne (cca od 8 do 18 h) bude otevřená zahrada, kde bude vytvořen „Boží hrob“. Bude tak možnost přijít (po předchozím zarezervování si času) a pomodlit se zde.

 

Velikonoční vigilie

Obřady Velikonoční vigilie (20.30) budou přenášeny přes internet. Po obřadech (od 23.30) bude otevřená zahrada a po celou noc, až do východu slunce, budu příchozím (po předchozím zarezervování si času) k dispozici k obnově křestních závazků a k podání svatého přijímání. Rovněž zde bude možnost vzít si pamětní svíčku z paškalů předchozích let, kterou pro Vás připravila rodina Marhounova – díky!

 

Velikonoční neděle

Ještě zvážím, jak to bude tento den. Mše sv. bude nejspíš v 17 h. Mše sv. bude přenášena přes internet.

 

Bonus

Zvažuji také, že se ze mě, pro tyto dny, stane youtuber. Pokud budu mít nápad a půjde mi to, tak bych pro jednotlivé dny vytvořil také nějaké video (nevalné kvality :-)), ve kterém bych vás konkrétním dnem trochu provedl.

Pokud máte nějaké další nápady, nebojte se mi je, prosím, sdělit.