Modleme se za otce biskupa Karla Herbsta

V pátek 27. března byl hospitalizován emeritní pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst. Následující den se u něj potvrdil nález koronaviru. V důsledku toho jsou pražští biskupové v karanténě.

Pamatujme na ně ve svých modlitbách. Především však v těchto dnech provázejme svou modlitbou otce biskupa Karla.