Velikonoce – první „nástřel“

Drazí bratři a sestry,

žijeme ve velmi vzláštní a paradoxní době. A to z mnoha ohledů. Jedním z velkých paradoxů také je, že ačkoli se život velmi zpomalil, v jiných oblastech je velmi turbulentní. Jedna z nevjětších proměnlivostí dnešní doby jsou vládní vyjádření a změny v nouzovém stavu. To je pochopitelné, ale ztěžuje nám to jakékoli plánování.

Tento úvod píši ne proto, abych si stěžoval, ale proto, abych vyjádřil, že to, co zde nyní píši, nemusí zítra platit :-). Tedy jedná se skutečně o první nástřel a předložené informace si pouze přečtěte, ale rozhodně si je neukládejte, protože není vůbec jasné, že to takto bude.

 

Přesto bych vás chtěl již v tuto chvíli o některých věcech informovat, či poprosit o pomoc.

Nevíme, v jakém stavu karantény prožijeme Velikonoce, ale je defakto jisté, že je nebudeme moci prožít společným slavením liturgií v našem farním kostele. Proto se snažím hledat způsoby, jak přesto dát prostor k tomu, abychom Velikonce mohli prožít, a to jako farnost, v našem prostředí (nejen přes televizní obrazovky ve svých domácnostech a obývácích).

Z toho důvodu začínáme podnikat kroky k tomu, aby byly bohoslužby v naší farnosti přenášeny přes web (Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční vigilie a neděle Zmrtvýchvstání). Protože plánuji z dalších důvodů slavit tyto bohoslužby venku na zahradě, je třeba zajistit prostředí také pro případný déšť. Proto se na vás obracím s prosbou, jestli by nebyli k dispozici k zapůjčení dva party stany (nebo nějaké mobilní přístřešky. Jeden pro techniku a jeden pro mě (místo, kde budu slavit bohoslužby). Pokud byste půjčit mohli, prosím, dejte mi vědět.

Bohoslužby bych chtěl slavit v prostorách zahrady, protože bychom tyto prostory využili i následně. Tedy vytvořili bychom zde Getsemanskou zahradu, Kalvárii, i Boží hrob. Po skončení obřadů by pak zahrada byla otevřená a vy byste mohli jednotlivě (jednotlivý věřící, respektive jedna rodina) přicházet k modlitbě a ke svatému přijímání. V takovém případě by bylo ale třeba také vymyslet, jak byste se přihlašovali na konkrétní čas, abyste se zde nepotkávali.

Šlo by o:

  • Květnou neděli (od cca 13h do 20h – vyzvednout si požehnané ratolesti a případně přijmout eucharistii).
  • Zelený čtvrtek (cca 18-24h otevřena Getsemanská zahrada). Byl bych k dispozici k podávání svatého přijímání.
  • Velká pátek (cca 17-24 modlitba u odhaleného kříže).
  • Bílá sobota (cca od 8 do 19h modlitba u Božího hrobu).
  • Noc po Velikonoční vigilii (cca od 23h do 6h možnost obnovit křestní závazky a přijmout eucharistii).
    • Pro tuto příležitost také připravujeme svíčky ze starých paškálů, které si budete moci odnést domu.

 

Znovu opakuji, že toto je jen první nástřel. Vše se ještě může změnit v reakci na aktuální stav – protože hlavní bude, abychom neporušovali zákon a zachovávali ustanovení ohledně karantény. Protože je k ničemu slavit Velikonoce, pokud bychom jednali proti zdraví a životu druhých!