Duchovní služba v Českém Brodě – neděle 22. března

Drazí bratři a sestry,

připomínám, upřesňuji a znovu shrnuji některé věci ohledně mé služby:

 

Kostel

Závětří je otevřené každý den od cca 7.45 do 18.15 . Je to především pro ty, kteří procházejí z nějakého důvodu městem a chtějí se alespoň na chvíli zastavit v modlitbě.

 

Svátosti

Já osobně jsem na faře k dispozici k udílení svátostí a k duchovnímu rozhovoru.

 • svaté přijímání podávám během celého dne (při zachování a respektování ustanovení vlády o karanténě).
 • svátost smíření – kdykoli během dne, nejlépe po předchozí po domluvě.
 • svátost nemocných – kdykoli během dne, nejlépe po předchozí domluvě.
 • duchovní rozhovor – kdykoli během dne, nejlépe po předchozí domluvě.
 • eucharistická adorace – v zahradě fary, po předchozí domluvě. Adorace je možná pro jednotlivce, či pro konkrétní jednu rodinu (tedy bez komunitního kontaktu). Připomínám, že i zde je tato nabídka při zachování a respektování ustanovení vlády o karanténě, která ale také výslovně mluví o duchovním prospěchu.

 

Duchovní „brod“

Každý den v modlitbě svěřuji současnou situaci, všechny nemocné, lékaře, všechny mně svěřené, Bohu. Můžete se duchovně ke mně připojit, a to v následujících časech:

 • 8 h ranní chvály
 • 11 – 12 h eucharistická adorace
 • 12 h modlitba Anděl Páně a mše sv. (možnost spojit to také se sledováním mše sv. na TV Noe)
  • intence mše sv. bude buď ta, která byla dopředu domluvená. Případněje možné telefonicky či mailem domluvit termín konkrétní intence.
  • Pokud bude intence volná, budu mši sv. sloužit za současnou situaci (zdravotníky, zastavení pandemie, nemocné, umírající…)
 • 17-18 eucharistická adorace
 • 18 h modlitba nešpor
 • 20 h modlitba růžence

Prosím, pokud si vzpomenete, tak v těchto časem mi také nevolejte – dejte mi, prosím, prostor k modlitbě.

 

Telefonní spojení

Snažím se sehnat kontakt na všechny farníky, abych jim mohl alespoň někdy zavolat. Ještě na všechny spojení nemám – pokud patříte mezi ně, prosím, ozvěte se mi. Prosím také všechny ostatní, aby se snažili spojovat zvláště s těmi, kteří jsou v karanténě, nebo jsou doma sami!

 

Pokud máte jakékoli jiné nápady, prosím, předkládejte mi je. Sám stále znovu a znovu hledám způsoby, jak sloužit, jak v této době a této situaci být odpovědný a zároveň být blízko!

S požehnáním všem mně svěřeným a v modlitebním spojení

R. D. Martin Sklenář