Výtěžek z „Rybovky“

Ve středu zazněla v podání orchestru a sboru Vox Bohemica v kostele sv. Gotharda Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Lidé mohli přispět na osvětlení kostela. V současné době máme objednaná stropní svítidla (jejich cena je cca 40 000 Kč.). Při koncertě se vybralo 14 526 Kč. Všem dárcům i panu řediteli Tomáši Charvátovi mockrát děkujeme!