Generální úklid farního kostela sv. Gotharda

Oprava farního kostela se chýlí ke zdárnému konci. V nadcházejícím týdnu tedy bude možné vrhnout se na celkový úklid. Pokud napneme síly a bude nás dost, 20. 9. se v 18.00 hodin sejdeme na slavení mše svaté v “novém”.

Prosíme všechny farníky, kteří budou mít možnost, aby přišli kdykoliv v týdnu na pomoc s úklidem.

  • Kostel bude otevřený v sobotu 14. 9. od 9.00 do 16.00 hodin
  • a od pondělí 16. 9. do čtvrtka 19. 9. vždy od 8.00 do 19.00 hodin.
  • V pátek 20. 9. budeme uklízet již jen do mše svaté.

Pokud budete chtít domluvit konkrétní pomoc, můžete zavolat koordinátorce úklidu Patricii Červené – tel. 603 906 957. Mnohokrát děkujeme za jakoukoliv formu pomoci (třeba i za dar úklidových prostředků) a těšíme se, že si již brzy budeme společně užívat opravené prostory našeho farního kostela.