Popelka Nazaretská a přednáška o Klementu Alexandrijském

Pátek 12. dubna – program ve zvonici u evangelického kostela.