FČAS – leden 2019

V novém čísle farního časopisu můžete nalézt kromě různých pravidelných rubrik také farní kroniku pro rok 2018, přehled udělených svátostí v naší farnosti a krátký přehled hospodaření – co jsme v letošním roce opravovali…

farni_casopis_leden_2019 -3