Dušičkové pobožnosti na hřbitovech naší farnosti

V sobotu 3. listopadu proběhnou na hřbitovech naší farnosti „dušičkové“ pobožnosti. Rozpis jednotlivých hřbitovů a časů naleznete v přiloženém souboru.

V neděli 4. listopadu po mši sv. bude možnost přesunout se na hřbitov v Českém Brodě – 11.15.

 

Dušičkové pobožnosti - 2018

 

Připomínám, že ve dnech 1. – 8.  listopadu je možné získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci (každý den v tomto období právě jednou). Je třeba splnit následující podmínky.

Ke třem obvyklým podmínkám:

  • slavení svátosti smíření (stačí zachování měsíčního cyklu) a s tím spojené, že nemám zalíbení v žádném hříchu.
  • přijetí eucharistie v den získávání odpustků.
  • modlitba na úmysl Svatého otce.

 

se v těchto dnech připojují ještě následující podmínky:

  • 1. a 2. listopadu: návštěva kostela spojená s modlitbou Páně a s Vyznáním víry.
  • od 1. do 8. listopadu: návštěva hřbitova a zde se pomodlit za zesnulé.