Aktuální informace o opravách a finančních příspěvcích

Drazí návštěvníci stránek naší farnosti. V odkazu „kontakty“ můžete nalézt mimo jiného také informace o aktuálních opravách v naší farnosti. V těchto informacích je možné nalézt také stav vybraných finančních příspěvků, které jsou vázány na opravu daného kostela (vešekeré informace se budeme snažit stále aktualizovat). Rovněž zde můžete nalézt číslo účtu farnosti a variabilní symboly, které vám dávají možnost přispět na konkrétní kostel a jeho opravu.

Přípomínám, že pokud nám sdělíte kontaktní údaje, zašleme vám nejen malou pozornost, jako poděkování, ale také potvrzení o přijetí daru, které můžeme použít jako doklad pro daně.

Za všechny dobrodince sloužím každý měsíc mši svatou. A všem velmi děkujeme.

 

Peněžní dary