Aktuální informace

Drazí bratři a sestry, v sobotu vstupujeme do měsíce května, měsíce májových pobožností. V sobotu 1. května se sejdeme k pobožnosti v kostele sv. Gotharda…

Aktuální informace

Drazí farníci, chtěl bych poděkovat všem, kdo se zamysleli nad náboženstvím dětí a zodpovědně se, na základě informací, se kterými pracují, rozhodli poslat, nebo neposlat…