Adventní videa

O jednotlivých nedělích adventní doby připravilo město Český Brod, ve spolupráci s naší farnosti a ČCE Český Brod adventní videa. Odkaz na ně můžete nalézd…

Zpovědní den

V pondělí 21. prosince bude mše sv. v 15.15. Od 16 do 20h budou čtyři kněží v prostorách kostela k dispozici ke slavení svátosti smíření.…