Aktuální informace

Aktuální informace naleznete v aktuálním farním týdeníku. Případné aktuální informace o bohoslužbách a dalších aktivitách můžete také nalézt v sekci – „Duchovní Brod“ v době…

Noc Bible

Přijměte pozvání na Noc Bible – společné čtení knih Písma svatého. Tuto neděli od 19.30 budeme na farní zahradě číst list Římanům. S sebou je…