Historie farnosti

Z historie farnosti Osídlení historického jádra Českého Brodu spadá až do 12. století jako zastávka dálkového obchodu na místě brodu, vzdáleného den cesty od Prahy,…